cửa hàng bán xe máy cũ trả góp tphcm

Chuyển đến Thực hành tính nhẩm khi đi mua sắm - Thực hành tính nhẩm khi đi mua sắm. Tập làm các phép tính cộng và trừ để tính số tiền trên hóa đơn.. Làm tròn giá của sản phẩm đến số tiền chẵn gần nhất và tính phần trăm của giá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày