tai ung dung tin nhan tinh yeu

Chuyển đến Đặc tính hình - Tập tin này có chứa thông tin về nó, do máy ảnh hay máy quét. Hình tiền · Hình không tự do có liên kết đúng · Đơâzn vị tiền tệ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày