khoản vay trung hạn

Tình hình là em cần vay khoảng 10 triệu gấp mà tìm hiểu thì thấy thằng này có vẻ khả thi nhất vì ko cần chứng minh thu nhập! Ai đã từng vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày