giang ho tieu tu tap 21

Với 100 triệu trong tay, bạn muốn gửi tiết kiệm tại ngân hàng, vậychọn kỳ. Theo thống kê, trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân. tiền bạn nhận được mỗi tháng sẽ được: 100 triệu x 0.07/12 = 583.000 VND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày