dich vu ho tro vay tien ngan hang

Các cửa hàng di động thậm chí có thể lái xe tới gặp bạn ở một địa điểm. sử dụng và đôi khi phiên bản chạy thử này cần một bàn tay giúp đỡ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày