vay tiền nóng tphcm hộ khẩu tỉnh

Lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là 1,666%/tháng. Căn cứ vào các quy định trên, lãi suất cao nhất trên tháng là: 5 lần x 1,666%.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày