cú pháp đăng ký gọi nội mạng viettel

Gia đình tôi đã làm thủ tục ,hợp đồng tặng cho con trai cấp ngày 27/4/2017 và đã làm sổ đỏ cho cháu cấp ngày 30/1/2018. Đến ngày 29/12/2017 thì gia đình tôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày