fe credit có phải cho vay nặng lãi

Lãi suất tiền gửi ở ngân hàng là mức lãi suất mà ngân hàng trả cho tổ chức, cá nhân. Tìm hiểu ngay: Gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào tốt nhất?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày