cách làm lại cmnd mới công thức tính lãi suất ngân hàng cho vay

Vậy điều kiện vay tín chấp FE Credit bao gồm những gì hãy tìm hiểu với. tại ngân hàng, hình thức vay vốn tín chấp của FE Credit mang đến.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày