vay hek fight

Mặc dù mua bán rầm rộ và công khai như vậy nhưng thực tế nhiều người. Liên lạc với các “shop” ví tiền online trên mạng xã hội, các “chủ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày