thông tin tuyển dụng quảng bình

Khi về Việt Nam, chúng tôi sẽ ở cùng với bố mẹ đẻ của tôi. Tôi xin hỏi là liệu chồng tôi có thể được nhập hộ khẩu thường trú ở cùng với gia.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày