xac suat thong ke chuong 2

Lâm vẽ vời: “Nguyên một con tê tê rất nhiều vảy nhưng 5 vảy này quý hơn. Lúc này, bà chủ cửa hàng báo giá 100g vảy tê tê loại còn nguyên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày