giấy vay tiền hợp pháp luật shop tiền thế giới

So sánh, hỗ trợ gửi tiền tiết kiệm HDBank lãi suất cao dựa trên các tiêu chí về kỳ hạn, định kỳ trả lãi, hình. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng HDBank năm 2018.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày