cách tính tiền trả góp điện thoại

Chỉ cần một tình yêu đơn giản: yêu là không lừa dối. Cần một người yêu hết tất cả. Nhưng mà thôi được anh không cần thêm một ai nữa. Sài gòn đêm mưa,

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày