dangky thong tin tra truoc viettel

Gần đây do vô tình tôi lại làm mất CMND, khi đi xin cấp lại bên cơ quan công an yêu cầu phải có bản. Tôi cần làm nhữngg thủ tục gì để được cấp lại CMND ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày