cần vay tiền mặt lãi vay bidv

Gia đình tôi thế chấp sổ đỏ để vay nặng lãi của một người cùng thôn.. Nếu đến hạn, gia đình tôi không thanh toán được thì có bị tịch thu nhà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày