ngân hàng sim số đẹp simsodep.com.vn hà nội ban nha duoi 500 trieu quan binh tan

Mức lãi suất ưu đãi là 8,2%/năm được cố định trong 12 tháng đầu tiên. Lãi suất vay mua nhà ngân hàng bidv với mức sau ưu đãi đang áp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày