công thức tính nhanh toán học 12

Âm lịch: Ngày 21 Tháng 10 Năm 2019 Ngày Julius: 2458805. Bát tự: Giờ. Tiết khí, Giữa: Lập đông (Bắt đầu mùa đông) - Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện). Sao, Tinh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày