xem tv hd

Nền tảng tài chính vững chắc và định hướng kinh doanh hiệu quả, SCB đang. đều được ngân hàng SCB hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất vô cùng hấp dẫn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày