vay vốn thế chấp sổ đỏ - vay vốn thế chấp sổ đỏ:

PHIM TRUYỆN VIỆT NAM CỰC KỲ HẤP DẪN : VÒNG VÂY TỘI LỖI. Tình Yêu Và Hận Thù - Tập 01 | Bác Sĩ Nghèo Đụng Phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày