vay tien mat chi can cmnd o cao lanh

Bão đổ bộ khi vùng trung tâm bão đã đi vào đất liền trên một khu vực nào đó.. Trong khoảng thời gian đó có những lúc bão có thể chuyển động nhanh hơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày