vay tien ngan hang cmnd va ho khau

Chuyển đến Ngân hàng nào cho vay không cần thế chấp? - Hiện tại có rất nhiều ngân hàng cho vay không cần thế chấp. Trong đó các đơn vị cho vay với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày