điện máy xanh tphcm vay vốn mua nhà ngân hàng chính sách xã hội

Tài khoản là nơi lưu trữ cơ bản các dữ liệu của kế toán và được dùng để tập.. Điển hình về tài khoản lưỡng tính là các tài khoản công nợ, thể hiện quan hệ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày