vay gap 10 trieu - vay gap 10 trieu:

Tình Khúc Buồn - Tuấn Ngọc | Tình Khúc Bất Hủ Tuấn Ngọc #tuanngoc, #tinhkhuchaingoai, #tuanngochaingoai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày