cổ kiếm kỳ đàm tron bo đăng ký sim mobifone

Mức cho vay: Tối đa 1 tỷ đồng, tùy vào nhu cầu của Khách hàng; Loại tiền cho vay:. Có mức thu nhập ổn định bảo đảm hoàn trả nợ vay.. Thủ tục vay vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày