tiền mặt của apple

Lựa chọn xe đạp điện làm phương tiện đi lại hằng ngày đang là xu hướng chung của rất nhiều người, từ các em học sinh cho đến các mẹ nội trợ, từ dân văn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày