tieu su van tien dung giá sim viettel ngũ quý giữa

ĐỀ SỐ 1. SECTION 1: Language usage (30 marks): Circle the correct answer 1. In the long term ……….. is due to increase in the price of raw materials. This is.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày