số điện thoại bưu điện thành phố cần thơ

Lãi suất tiết kiệm tháng 11/2019 tại nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục được. Xét riêng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cao nhất đang là 8,45%/năm tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày