sim mobiphone số đẹp các ngân hàng cho vay trả góp - các ngân hàng cho vay trả góp:

TT - “Tôi tự hỏi, liệu bạn có thể tưởng tượng mình không sở hữu thứ gì. Không cần phải tham lam hay cảm thấy đói khát. Toàn là tình anh em.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày