vay nhanh 1tr làm chứng minh nhân dân ở sài gòn

Format Dạ thưa chị, Mua 2 Váy đầm tặng 1 áo sơ mi hoặc quần hoặc. dụng với tất cả các sản phẩm trong BST Xuân 2018 và Thu đông 2017.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày