máy tính tiền đồ chơi

Luật bảo hiểm y tế có nhiều thay đổi trong năm 2019 khi một số văn bản pháp. e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định về hộ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày