hd saison tuyển dụng thanh hóa

Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng hóa phẩm màu, thuốc tẩy làm trắng tiêu sọ nhằm đánh lừa thị hiếu của khách hàng, nhằm tăng giá bán, thu hút lượng mua…

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày