xem oto cu ki thu co vay tap 23

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group:. Hải Dớ phân tích việc đạo nhái của Sơn Tùng MTP |TRẮNG NEWS.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày