cửa hàng giao dịch viettel telecom

Thông tin Credit Lyonnais - Việt Nam, MST 0100147380, Địa chỉ: 10 Tràng thi,. hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 10 Tràng thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn. Ngân hàng giao dịch: VIET COM BANK Trung ương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày