vay lãi hải phòng vay ngan hang kien bank

THẤU CHI SMARTOD LÀ GÌ? Thấu chi (Sm@rt OD) là sản phẩm của Ngân hàng VPBank cho phép khách hàng được chi tiêu vượt hơn số tiền sẵn có trên tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày