vay tien nhanh bang chung minh thu

Trường hợp này tôi có thể khởi kiện bạn tôi vì không trả tiền vay cho tôi được không. Thủ tục khởi kiện như thế nào. Cám ơn luật sư tư vấn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày