thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng vpbank

Cập nhật toàn bộ thông tin về hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng như về tín dụng, huy. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành Thông tư số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày