vay tín dụng vib

Thế chấp nhà đất của người thứ ba để bảo đảm vay vốn ngân hàng có. theo cách thế chấp tài sản của người thứ ba lấy tiền của ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày