nhà tiền lê việt nam nhung vay ga tot nhat

Một số vấn đề sinh viên cần lưu ý khi vay tiền ngân hàng. Với chính sách hỗ trợ tốt nhất, sinh viên có thể vay vốn ngân hàng theo nhiều hình thức khác nhau.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày