vay thấu chi tín chấp vpbank

Tuyển dụng HD SAISON is with Thảo Nguyên at Sóc Trăng Province.. Thành phố Sóc Trăng, Kế Sách, Trần Đề, Long Phú, Cù Lao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày