1 tỷ gửi ngân hàng được bao nhiêu tiền lãi

Trường Nội Trú – Tập 01 | Phim Bộ Việt Nam Đặc Sắc Hay Nhất 2017 Bộ. các diễn viên: Mạnh Hùng, Kha Ly, Trúc Phạm, Nhật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày