giấy chứng minh thu nhập hàng tháng

Công ty bảo hiểm nhân thọ, Manulife Việt Nam hiện đang cung cấp một danh mục đa dạng các sản phẩm bảo hiểm từ bảo hiểm truyền thống đến bảo hiểm sức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày