1 bảng anh bằng bao nhiêu tiền việt 2018

Cùng với lãi suất ưu đãi thì các chính sách về thời gian cho vay tối đa cũng như tỉ lệ vay tối đa là một trong các ưu điểm nổi bật của gói vay mua nhà VPBank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày