mã ngân hàng tienphongbank

Trong trường hợp người vay không có khả năng trả nợ thì sẽ như thế nào?. đưa đơn ra toà thì tội danh của bị cáo sẽ bị xử mức phạt như thế nào?. hành vi của người vay tiền khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày