ban sim cua toi

Q uý kỳ sĩ thân mến,. Hiện nay, hệ thống diễn đàn của công ty VNG () sử dụng 2 cách đăng nhập (bằng Tài khoản diễn đàn và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày