cmnd gia - cmnd gia: giải xác suất thống kê chương 2

Lãi suất vay ngân hàng thế chấp sổ đỏ và thủ tục vay thế chấp như thế nào ?. Hình thức vay vốn này sẽ cần những bước triển khai, các thủ tục riêng biệt, không. hàng như Agribank, Vietinbank, vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Vietcombank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày