điểm làm lại sim viettel hà đông

Dưới đây là quy định về điều kiện và thủ tục làm Sổ đỏ cho đất không. phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,. Thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu cho đất không có giấy tờ được thực hiện theo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày