vay thoi nhe

Nằm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cơ sở cầm đồ Thành Linh là một. Sổ hộ khẩu (bản photo và bản gốc để đối chứng); Tài sản cầm cố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày