thời hạn cho vay dài hạn

Bảo hiểm Y tế Hộ gia đình · Bảo hiểm Y tế bắt buộc · Danh mục đăng ký KCB ban đầu · Danh mục KCB ban đầu Học sinh sinh viên · Bảo hiểm thất nghiệp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày