bưu điện đà nẵng có làm việc chủ nhật không

... Nợ và Bên Có. ** Chú ý: Các tài khoản lưỡng tính: Tài khoản đầu 1 Các tài khoản kế toán lưỡng tính 131, 138, 331, 333, 338,…. + Các TK mang tính chất TS: 1,2,6,8: Tăng bên Nợ – giảm bên Có + Các TK mang. Kết cấu nhóm tài khoản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày